DÀN ĐỀ 4 SỐ

SOI CẦU MIỀN BẮC

Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

BẠCH THỦ ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC   giá: 800.000 VNĐ 
Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

 

  NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MB  KẾT QUẢ
         Hôm Nay LOADING… LOADING…
                    28/01/2020 06-60-04-40 win 40
                 24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
                    23/01/2020 72-27-17-71 miss
                    22/01/2020 14-41-34-43 miss
                    21/01/2020 97-79-59-95 win 97
                    20/01/2020 05-50-45-54 win 50
                    19/01/2020 23-32-79-97 miss
                    18/01/2020 45-54-09-90 miss
                    17/01/2020 19-91-16-61 miss
                    16/01/2020 38-83-48-84 miss
                    15/01/2020 12-21-10-01 win 10
                    14/01/2020 67-76-16-61 miss
                    13/01/2020 04-40-44-11 win 44
                    12/01/2020 39-93-32-23 miss
                    11/01/2020 68-86-98-89 miss
                    10/01/2020 16-61-69-96 win 96
                    09/01/2020 79-97-75-57 miss
                    08/01/2020 07-70-16-61 miss
                    07/01/2020 85-58-45-54 win 54
                    06/01/2020 12-21-19-91 win 12
                    05/01/2020 25-52-21-12 win 21
                    04/01/2020 86-68-67-76 miss
                    03/01/2020 29-92-19-91 miss
                    02/01/2020 35-34-43-04 win 04
                    01/01/2020 20-21-23-32 miss
                    31/12/2019  62-26-60-16 miss
                    30/12/2019  99-88-77-66 win 88
                    29/12/2019  03-30-35-12 miss
                    28/12/2019  06-60-16-61 miss
                    27/12/2019  77-66-11-22 win 77
                    26/12/2019  39-93-49-94 win 39
                    25/12/2019  37-73-07-70 miss
                    24/12/2019  06-60-05-50 miss
                    23/12/2019  24-42-02-20 win 24
                    22/12/2019  05-50-15-51  miss
                    21/12/2019  14-41-23-32  miss
                    20/12/2019  57-75-17-71  miss
                    19/12/2019  98-89-18-81 win 81
                    18/12/2019  56-65-16-61 miss
                    17/12/2019  34-43-33-22 win 22
                    16/12/2019  17-71-15-51 miss
                    15/12/2019  08-80-26-62 miss
                    14/12/2019  49-94-79-97 win 94
                    13/12/2019  36-63-76-67 win 76
                    12/12/2019  15-51-17-71 miss
                    11/12/2019  59-95-69-96 miss
                    10/12/2019  26-62-22-66 miss
                    09/12/2019  76-67-75-57 win 76
                    08/12/2019  04-40-14-41 win 40
                    07/12/2019  38-83-28-82 win 38
                    06/12/2019  62-26-46-64 miss
                    05/12/2019  29-92-08-80 miss
                    04/12/2019  19-91-29-92 win 19
                    03/12/2019  14-41-45-54 miss
                    02/12/2019  37-73-36-63 miss
                    01/12/2019  01-10-24-42 miss
                    30/11/2019  69-96-39-93 win 96
                    29/11/2019  50-05-69-96 miss
                    28/11/2019  27-72-32-23 win 32
                    27/11/2019  52-25-72-27 miss
                    26/11/2019  13-31-93-39 win 31
                    25/11/2019  90-09-89-98 miss
                    24/11/2019  24-42-94-49 win 42
                    23/11/2019  26-62-65-56 miss
                    22/11/2019  78-87-68-86 win 78
                    21/11/2019  27-72-12-21 miss
                    20/11/2019  69-96-79-97 miss
                    19/11/2019  42-24-04-40 win 42
                    18/11/2019  31-13-23-32 miss
                    17/11/2019  00-11-10-01 win 00
                    16/11/2019  69-96-89-98 miss
                    15/11/2019  36-63-65-25 miss
                    14/11/2019  58-85-59-95 win 58
                    13/11/2019  21-12-71-17 miss
                    12/11/2019  75-57-95-59 miss
                    11/11/2019  56-65-54-45 miss
                    10/11/2019  33-10-13-31 win 10
                    09/11/2019  50-05-02-20 win 02
                    08/11/2019  76-67-78-87 miss
                    07/11/2019  24-42-23-32 win 24
                    06/11/2019  18-81-38-83 win 81
                    05/11/2019  18-81-80-08 miss
                    04/11/2019  57-75-23-32 miss
                    03/11/2019  01-10-11-00 win 11
                    02/11/2019  05-50-45-54 miss
                    01/11/2019  02-20-01-10 miss